Potencial Skalarne energije in njena uporaba znotraj energijskega zdravljenja

Prva dognanja o obstoju Skalarne energije, so se s strani škotskega matematika Jamesa Clerck Maxwell-a, pojavila že v 18. stoletju. Potencial Skalarne energije, je v svojih znanstvenih prispevkih omenjal tudi Albert Einstain. Nikola Tesla pa je tisti, ki je preko konkretne demonstracije, skalarnih tokov prvi pojasnil, da gre za statično energijo, ki se pojavi sama in katere značilnost je, da z lahkoto prebija trdne snovi.
»Tistega dne, ko znanost začne preučevati tudi nefizikalne pojave, bo v desetih letih napredovala bolj, kot je uspela v vseh stoletjih poprej«, so Tesline besede, ki so se skozi zgodovino izkazale za polne resnice in vizionarstva.
V skladu s Teslinimi dognanji je postalo jasno, da se je odkritju Skalarnih tokov, odprl nov segment dojemanja in uporabe energijskega polja brez frekvence. Tesla je med značilnostmi Skalarne energije izpostavil, da le-ta ni linearna in skladno s tem tudi ne statična, zaradi česar je s sodobnimi instrumenti ne moremo izmeriti. Širjenje v sevalnih krogih, velik potencial intenzivne uporabe brez izgube moči in skoraj neomejena zmožnost samoobnavljanja, pa so druge značilnosti Skalarne energije, ki jih je Tesla v okviru svojega raziskovanja podal.

Poleg uporabe Skalarnih tokov na področju kvantne fizike, se je njena multifunkcionalnost uporabe prenesla tudi na področje energijskega zdravljenja. Skalarna energija, ki jo v kombinaciji s pransko energijo, uporabljamo v obliki Skalar Pranskega zdravljenja, je tisti člen, ki pransko energijo oplemeniti na način, da ji poda pravo skladnost, strukturo in moč. Harmonična združitev dveh oblik energij, omogoča skupno delovanje najvišjih potencialov energije prane in Skalarne energije. Skladno s tem, se zmanjša možnost kontaminacije, ki je v okviru pranskega zdravljenja dokaj velika.

baner_SKALAR

Ob izvedbi Skalar Prana energijskega zdravljenja, sočasno poteka zdravljenje vseh energijskih teles in aver. Ob dosegu harmonije med energijskimi telesi, se sočasno poveča obseg življenjske energije, okrepi se čustvena stabilnost, doseže se večja jasnost in fokus miselnih procesov in zviša se možnost tesnejšega stika z našo Dušo ter energijami Svetlobe.
V kolikor na primer, je naše astralno energijsko telo izven harmonije in nadvlada ostala telesa, omenjeno izpostavlja visoko stopnjo čustvene občutljivosti. Posameznika se vsaka stvar dotakne in izzove intenzivne čustvene reakcije. Ob pojavu prevlade mentalnega energijskega telesa, je zaslediti pretirano razumski način dojemanja Življenja, stvari vidimo zgolj črno in belo ter nas običajno pesti pomanjkanje empatije. Doseganje harmonije med čustvenim in razumskim načinom delovanja, zato predstavlja pomemben vidik dviga kvalitete Življenja.
Skalar Prana energijsko zdravljenje omogoča uravnoteženje energijskega stanja in ponuja celovit doprinos k uravnavanju telesnega elektromagnetnega polja telesa.

Raziskave inštituta HeartMath kažejo, da zanimivo ni možganski predel tisti, kjer bi bilo elektromagnetno polje znotraj našega telesa najmočnejše. Kar 5.000-krat večjo moč od možganskega, ima namreč elektromagnetno polje našega srca. »Srčni možgani«, kot so jih poimenovali, ki v osnovi zajemajo kompleksen in sofisticiran živčni sistem na predelu srca, imajo zmožnost učenja, spominjanja, čutenja, zaznavanja in odločanja, povsem neodvisno od naših možganov na predelu glave.

Občasno v komunikaciji med srčnim in možganskim predelom, pride do zastojev v živčnih komunikacijskih poteh. Izvedba Skalar Prana energijskega zdravljenja, pomaga te zastoje odstraniti. Skladno s tem zdravljenje omogoča odstranitev energijskih zastojev in blokad na nivoju celotnega telesa in vseh energijskih centrov, čaker. Ob odstranitvi energijskih parazitov, vplivov sistemov, strahov in negativnih miselnih form, se pri Skalar Prana energijskih terapijah, sprošča velik obseg energije, ki se transformira in vrne v energijski sistem, kot revitalizirana in očiščena energija, s katero lahko posameznik doseže želene premike ter napredek.

baner_SKALAR

Potencial Skalar Prana energijskega zdravljenja, v svojem obsegu delovanja omogoča, da se celice znotraj telesa energijsko revitalizirajo na način, da se zmanjša vpliv elektromagnetnega onesnaževanja. V sodobnem času, ko je uporaba mobilnih telefonov, električnih naprav vseh vrst, rentgenov in izpostavljenost svetlobnemu onesnaževanju ter vplivom električnih vodov, postala stalnica, je možnost vpliva na zmanjšanje posledic onesnaževanja, še toliko bolj dragocena.

Zame najboljši vidik Skalar Prana energijskega zdravljenja, ki je tudi mene osebno, kot energijsko terapevtko prepričal v predanost in globoko spoštovanje napram naučeni tehniki, pa izpostavlja da je na nivoju energijskega zdravljenja, Skalarna energija, v bistvu energija naše Duše. Zato vedno, ko smo prisotni v Skalarnem polju krepimo svoje najvišje energije in spodbujamo energije našega pacienta, da se odprejo napredku, rasti in Življenju v skladu s poslanstvom njegove Duše.
Pri izvedbi zdravljenja, moj pristop ohranja težnjo k izpolnjevanju poslanstva, ki ga je izpostavil tudi Tesla: »Želja, ki me vodi v vse kar počnem, je želja izkoristiti sile narave v korist človeka«. V kolikor k zdravljenju vseh vrst fizičnih in psiholoških tegob pristopimo z najvišjega vidika energij in čistega ter jasnega energijskega polja, se s tem utrjuje zmožnost doseganja poglobljenih rezultatov ter doprinosa k višji kvaliteti Življenja.

Uporabljeni viri: Aleksandar Milinković, 2004, Nikola Tesla

Robert Lomas, 2006, Nikola Tesla izumitelj za tretje tisočletje

Pripravila: Dušanka

The following two tabs change content below.