Čakre in obilje

Beseda čakra ima svoj izvor v sanskrtskem jeziku in pomeni kolo. Čakre so energijski centri razporejeni po našem celotnem telesu, ki opravljajo različne funkcije in naloge. Vsaka od čaker je vezana na določene organe, žleze, mišične in živčne splete. Poleg fizičnega in eteričnega telesa, je delovanje čaker povezano tudi z našim astralnim, mentalnim in duhovnim telesom.

Korenska čakra je sedež življenjske energije in njena energijska pretočnost, ima neposreden vpliv na sposobnost sprejemanja obilja. Pomakanje vitalne življenjske energije, nenehen strah glede varnosti in preživetja ter porajanje občutkov nemoči, v povezavi z doseganjem višjih nivojev obilja, so glavne posledice energijsko šibke korenske čakre.

baner_SKALAR

Osnovni energijski temelj, za vsakogar, ki si želi okrepiti svojo učinkovitost materializacije, je usmerjenost v doseganje višje stopnje stabilnosti pretoka skozi korensko čakro. Element korenske čakre je Zemlja. Graham Rook imunolog University College London, je v eni svojih raziskav izpostavil, da ima mikrob imenovan Mycobacterium vaccae, ki se nahaja v prsti zmožnost, da vpliva na odpravo občutkov brezvoljnosti, negotovosti in doseganje varne zasidranosti v Življenju. V kolikor nimate možnosti vrtnarjenja, je priporočljivo, da v svoj dnevni urnik vnesete vsaj 30 minut pristnega stika z energijo Matere Zemlje. Hoja, telovadba in vse oblike bivanja v naravnem okolju, so oblike posrednega vpliva na zvišanje obsega pretoka skozi sedež naše življenjske energije.

»Tolikšne imam finance, kot je moč Matere Zemlje«, je afirmacija, ki pomaga okrepiti pretok energij skozi našo korensko čakro. Pri tem je priporočljivo, da afirmacijo ne povzamemo zgolj umsko, kot je to velikokrat v navadi, ampak skušamo uporabiti sposobnost mnogočutnega zaznavanja. Zavedanje energijskega polja moči na področju pod našimi podplati in zaznavanje prisotnosti energije naše Duše, na predelu nad glavo, nam pri tem lahko koristita.

Kreativnost, življenjska radost in izumiteljstvo, so dejavniki, ki jih energija spolne čakre, integrira v energijski sistem posameznika. Smiselno je okrepiti zavedanje, da nam celovito sprejemanje sebe, postavlja temelje čutenja radosti do Življenja, ki okrepi našo sposobnost ustvarjalnosti ter aktivnega pristopa k doseganju ciljev glede obilja. Dobra energijska pretočnost spolne čakre, daje doprinos k višji stopnji samozavesti, ki je pri praktičnem udejanjanju posameznikov želj glede obilja, zelo zaželena sestavina.

Center naše osebnosti, solarni pleksus na področje obilja, vpliva preko temelja za izvedbo kakršnegakoli napredka in razvoja, stopnje naše notranje moči. Zaupanje vase in svoje potenciale ter talente, odpira vrata v polje realizacije projektov, na področju obilja. Energijska pretočnost solarnega pleksusa, omogoča notranjo rast in razvoj ter gradnjo zdravega odnosa do vpliva okolice.

baner_SKALAR

V povezavi z obiljem, energijski vpliv čakre – solarni pleksus zvišuje obseg moči volje, stopnjo vztrajnosti, krepitev notranjega jaza in sposobnost premagovanja izzivov, ki nam jih Življenje postavi na pot. Uravnovešenost harmoničnosti energije skozi solarni pleksus, je pogoj za vsakogar, ki se želi aktivno lotiti izboljšanja področja obilja in blagostanja.

Afirmacija: »Zaupam v moč svojih odločitev in sprejemam polno odgovornost nad lastnim življenjem”, je koristna za vse, ki potrebujete okrepitev zavedanja, da vas energije obilja, ne morejo konkretneje doseči, če je vaše energijsko stanje prepredeno z dvomi, negotovostmi in občutki samopomilovanja.

Vranična čakra, je z vidika obilja vezana predvsem na zmožnost posameznika, da ostaja v svojem energijskem polju in viri njegove lastne energije, ne odtekajo zaradi vplivov okolice in pretirane pozornosti na tuja mnenja. Srčna čakra, je povezana predvsem z občutkom lastne vrednosti in ljubezni do sebe, ki posamezniku posredno omogočata, da je proces doseganja višjih nivojev obilja zanj bolj učinkovit in podprt z nivoja višjih energij, ki jih srčna odprtost do vseh živih bitij prinaša.

Komuniciranje, predstavlja pomemben dejavnik, ko želi posameznik preko izražanja, izkazovati svoje želje in cilje glede obilja. Energijska šibkost grlene čakre, znižuje celovitost in suverenost v izražanju sebe, kar posledično prinaša ogrožanje lastne identitete. Posameznike z energijsko uravnovešeno grleno čakro, odlikuje resnicoljubnost, ki je dobra naložba za vsakogar, ki si želi povečati obseg obilja.

Fokus, celovitost in zmožnost osredotočenja miselnih procesov ter sposobnost razločevanje iluzij od resnice, so prednosti, ki jih prinaša energijska moč ažne čakre. Energija sledi namenu. V kolikor so naše misli in želje glede obilja nekonkretne ter pretirano abstraktne, se podpora energij razprši in izgine. Okrepitev energijskega pretoka skozi ažno čakro, zviša stopnjo koncentracije, jasnost naših namenov in zmožnost polne realizacije ciljev glede obilja.

baner_SKALAR

Preprosta, a učinkovita vaja za doseganje višje stopnje zbranosti uma, je vaja, Osredotočenost na plamen. Navodila za vajo: V tišini prižgemo svečo, se osredotočimo nanjo in opazujemo naše misli, ki begajo po glavi. Vse bolj smo osredotočeni na plamen in naše dihanje. Po nekaj minutah oči zapremo, v mislih pa še vedno opazujemo plamen sveče in smo sočasno pozorni na naš vdih ter izdih.

V okviru doseganja višjih nivojev obilja, pomemben faktor uspešnosti predstavlja nadvlada omejujočih čustvenih in mentalnih vzorcev preteklosti. Dober energijski pretok skozi našo čelno čakro, nam omogoča, da se ne vdamo pod težo bremen preteklost in smo skladno s tem promotorji delovanja, v edinem z vidika naše Duše pomembnem času – sedanjosti.

Za vsakogar, ki želi okrepiti kvaliteto svojega življenja v simbiozi z njegovimi najvišjimi energijami, na kateremkoli področju, je priporočljivo, da vzdržuje visoko energijsko frekvenco delovanja kronske čakre.

Vzdrževanje dobrega energijskega stanja kronske čakre, je bistvenega pomena za doseganje stika z lastno Dušo in energijami Svetlobe. Zaradi odgovornosti za prepuščanje Univerzalne kozmične energije, v naš energijski sistem, ta čakra ponuja svojstven doprinos k celotnemu procesu doseganja višjih nivojev obilja.

Zaključimo lahko z mislijo, da na področju obilja, glede na pomembnost in globino vpliva, težko izpostavimo bolj ali manj pomembno čakro. Naš energijski sistem, v okviru katerega so čakre povezane, je namreč zaznamovan z medsebojnostjo povezljivostjo vplivov in potrebo po medsebojni harmoniji med čakrami ter energijskimi telesi.

Avtor: Dušanka

baner_SKALAR

Avtorica

  • Andreja Novak je priznana energijska raziskovalka, astrologinja, terapevtka in avtorica učinkovitih energijske tehnik in delavnic. Kako se udeležiti njenih delavnic in meditacij si lahko pogledate na njeni strani andrejanovak.si, lahko pa jo pokličete preko telefona, več o tem si poglejte na spletni strani Merkaba.si.